Türkiye’de inşaat sektörü,hızlı bir ilerleme ve büyüme sürecini çoktan aşmış bir durumda. Peki,bu hızlı büyümenin dayanağı nedir? ve son çeyrek asırda türk müteahhitleri dünya’da nasıl bu kadar büyük başarılara imza attılar.

Türk inşaat sektörü 1945 yılında meydana gelen IL Dünya savaşı sonrasında gelişme göstermeye başlamıştır. 1950- 1970 yılları arasında Amerikan hükümeti ve diğer hükümetlerden gelen destekler sonucu büyümesini hızlandırmıştır. Bu yardımlar “Marshall Planı” olarak adlandırılmaktadır.

Bu tarihlerde 29 Türkiye’nin önde gelen inşaat firmaları kurulmuş ve mevcut firmalar da büyük gelişme göstermiştir. 1979 yılına kadar ülke ekonomisi yüksek enflasyon, doğal kaynaklarda azalma, artan ithalat ve azalan ihracat oranlan ile dış ülkelere gittikçe biriken borçlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmiştir. Sonuç olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi Türk inşaat sektörü de bu dönem boyunda ciddi bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Yaşanan kriz sonucunda meydana gelen iş bitimleri, iflaslar, yasal hak talebi davaları ve işsizlik ülke ekonomisini büyük zarara uğratmıştır. 1980 yılında yaşanan askeri darbeden sonra, askeri hükümet ülke sorunlarını çözmek adına birçok önlem alma yoluna gitmiştir. Askeri hükümet ekonomiyi kısa süreliğine tedbirler almaya kalkışsada  uzun süreçte ülke ekonomisi çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Bu adımlar sektörler üzerinde pozitif bir etki yaratıyormuş gibi görünsede inşaat sektörünün yeniden hareketlenmesini sağlayacak asıl adımlar 2000’li yılların başında atılmıştır.